Afyonkarahisar Kalesinin Başlıca Özellikleri Nelerdir? - Alobilethatti.com

Afyonkarahisar Kalesinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Afyonkarahisar KalesiTarihimizin en önemli eserlerinden biri de tarihi kalelerimizdir. Ülkemizin dört bir bölgesinde yer alan tarihi kalelerimiz özelikle görkemli görünüşleri sayesinde yılın bazı dönemlerinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendisine çekmiş ve bunun sonucunda ise ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katkılar sunmuştur. Çoğu tarihi kalelerimizin Osmanlı devleti ve Selçuklu devleti tarafından inşa edilmesi de tarihi kalelerimize bir başka özellik ve değer kazandırmıştır. Ülkemizde yer alan ve Selçuklu devleti tarafından inşa edilen önemi tarihi kalelerimizden biri de Afyon ilimizde yer alan Afyonkarahisar Kalesidir.

Selçuklu Devleti’nin önemli eserlerinden biri olan Afyonkarahisar kalesi ülkemizde yer alan diğer birçok tarihi kalelerde olduğu gibi birçok özelliklere sahip olmaktadır. Afyon ilinin de önemli tarihi yapılarından olan Afyonkarahisar kalesi ülkemizde yer alan diğer birçok tarihi yapılarda olduğu gibi hem ülkemize hem de Afyon iline ciddi anlamda ekonomik katkılar sunabilmektedir.

 

Afyonkarahisar Kalesinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Afyonkarahisar kalesinin birçok özellikleri bulunmaktadır.Bu özellikler sırasıyla şunlardır.

  • Afyonkarahisar kalesi Afyon ilinin merkezinde yer almaktadır.
  • Yaklaşık 226 metrelik bir yüksekliğe sahip olmaktadır.
  • Çok eski bir tarihe sahiptir.
  • Selçuklu devleti döneminde Karahisar adıyla bilinmektedir.
  • Günümüzde birçok özelliklerini kaybetmiştir.
  • Selçuklu devleti hükümdarlarından olan I.Aleaddin Keykubat’ın hazinelerini gizlediği kaledir.
  • Bu nedenle ilk olarak Hisar-ı Devlet sonraki dönemlerde Karahisar adını almış ve son olarak da 1573 tarihinde ise Osmanlı hükümdarlarından II.Selim tarafından Afyonkarahisar adını almıştır.
  • Kalenin Afyonkarahisar adını almasının nedeni ise II.Selim’in emriyle afyon bölgesinde afyon bitkisinin yetiştirilmesidir. Bu nedenle de kaleye Afyonkarahisar kalesi adı verilmiştir.

 

Afyonkarahisar Kalesinin Günümüzdeki Durumu

Yukarıda da belirtildiği üzere inşasının çok eski tarihlere dayanması nedeniyle kale tarihten günümüze kadar birçok özelliğini kaybetmiştir. Dolaysıyla günümüzde neredeyse kullanılamaz halde bulunan Afyonkarahisar kalesi harabe bir görünüme sahip olmasına rağmen yılın belirli dönemlerinde birçok yabancı turist tarafından ziyaret edilebilmektedir.